@book{ zbornikKUZ17,
author={{Farka{\v{s}}, I., Tak{\'a}{\v{c}}, M., Ryb{\'a}r, J., Gerge{\v{l}}, P.}},
title={{Kogn{\'i}cia a umel{\'y} {\v{z}}ivot 2017}},
year={2017},
publisher={Univerzita Komensk{\'e}ho v Bratislave},
address={Bratislava},
}