Kognícia a umelý život XIII

27.–30. 5. 2013

Kongresové centrum ACADEMIA, Stará Lesná, Vysoké Tatry

Konferencia KUZ je vedecké interdisciplinárne podujatie s mnohoročnou tradíciou, ktoré vytvára priestor na prezentáciu výsledkov práce odborníkov z Čiech a Slovenska zaujímajúcich sa o rôzne aspekty a metódy skúmania kognície, či už v živých alebo umelých systémoch.

Vítané sú príspevky z relevantných kognitívnych disciplín ako sú filozofia, kognitívna psychológia, umelá inteligencia, lingvistika, neurovedy, kognitívna antropológia a ďalšie. Cieľom konferencie je podnietiť odborné diskusie, hľadať styčné body a oblasti spolupráce v tejto dynamicky sa rozvíjajúcej interdisciplinárnej oblasti poznávania.

Príďte sa pozrieť na toto aktívne fórum, či už s príspevkom alebo bez neho.

Zborník z konferencie si môžete stiahnuť tu.