@incollection{ farkas13f,
author={{Farka{\v{s}} I.}},
title={{Paradigmy a met{\'o}dy v{\'y}skumu v kognit{\'i}vnej vede}},
year={2013},
address={Hradec Kr{\'a}lov{\'e}},
booktitle={Sborn{\'i}k studijn{\'i}ch materi{\'a}lů ke kurzu Kognit{\'i}vn{\'i} v{\v{e}}da a um{\v{e}}l{\'a} inteligence},
pages={6-21},
}