@conference{ KUZ18,
author={{Tak{\'a}{\v{c}}, M}},
title={{Modelovanie hipokamp{\'a}lnej reprezent{\'a}cie priestoru pomocou rekurentnej samoorganizuj{\'u}cej sa mapy}},
booktitle={Kognice a um{\v{e}}l{\'y} {\v{z}}ivot},
year={2018},
publisher={Flow},
address={Brno},
pages={76-77},
}