@inproceedings{ takacKUZ08,
author={{Tak{\'a}{\v{c}}, M.}},
title={{N{\'a}{\v{c}}rt epizodicky ukotvenej s{\'e}mantiky}},
booktitle={Kognice a um{\v{e}}l{\'y} {\v{z}}ivot VIII},
year={2008},
editor={Kelemen, J., Kvasni{\v{c}}ka, V., Pstru{\v{z}}ina, K.},
publisher={Slezsk{\'a} univerzita},
address={Opava},
pages={325-332},
}