Seminár z kognitívnej vedy a umelej inteligencie

Prvé semináre z umelej inteligencie na FIIT STU