Slovenská spoločnosť pre kognitívnu vedu

O nás

Slovenská spoločnosť pre kognitívnu vedu (SSKV) je občianskym združením, ktoré bolo začiatkom roka 2015 založené v Centre pre kognitívnu vedu na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

Poslanie

Základným poslaním SSKV je všestranne podporovať rozvoj kognitívnej vedy na Slovensku a zároveň vytvárať podmienky pre medzinárodnú spoluprácu s dôrazom na stredoeurópsky región.

Predsedníctvo

  • doc. RNDr. Martin Takáč, PhD. (predseda), Centrum pre kognitívnu vedu, KAI, FMFI UK, Bratislava
  • prof. Ing. Igor Farkaš, Dr., Centrum pre kognitívnu vedu, KAI, FMFI UK, Bratislava
  • RNDr. Kristína Malinovská, PhD., Centrum pre kognitívnu vedu, KAI, FMFI UK, Bratislava (od 2018)

Členovia

  • RNDr. Barbora Cimrová, PhD., Centrum pre kognitívnu vedu, KAI, FMFI UK, Bratislava (od 2018)
  • Mgr. Xenia-Daniela Poslon, Ústav aplikovanej psychológie, FSEV UK, Bratislava (od 2021)
  • doc. PhDr. Ján Rybár, PhD., Centrum pre kognitívnu vedu, KAI, FMFI UK, Bratislava (zakladajúci člen)