Činnosť

SSKV organizuje prednášky, semináre, konferencie atď. Vykonáva expertnú, publikačnú, vydavateľskú a ďalšiu odbornú činnosť v odbore kognitívna veda. Rozvoj kognitívnej vedy podporuje aj poskytovaním štipendií, grantov a iných príspevkov, a to predovšetkým svojim členom a študentom kognitívnej vedy.

27.09.2019 – účasť (I. Farkaš) na Festivale súčasnej literatúry LIKE 2019 v Košiciach, v diskusii s názvom Môže byť robot spisovateľ?

23.07.2019 – účasť (I. Farkaš) v relácii TA3 s názvom Pozrime sa na to, téma Človek vs. umelá inteligencia

29.05.–31.05.2019 – organizácia konferencie Kognícia a umelý život XIX s 54 účastníkmi, financovanie študenta: Ondrej Spišák a spol. (Ústav informatiky, UPJŠ Košice): Vision-based adaptation of the frequency-dependent weighting of the localization cues (poster), dve ceny za najlepší poster (Miroslava Galasová a Lenka Valuš: Pomáha aktívne otvorené myslenie pri záchrane nevinných mačiatok?, Marián Hudák, Branislav Sobota, Štefan Korečko: Webové kolaboratívne virtuálne prostredie pre podporu kognitívneho tréningu).

01.02.2019 – účasť (I. Farkaš) v relácii Štúdio TA3, téma Vývoj informatiky a kognitívnej vedy na Slovensku

01.12.2018 – účasť (B. Cimrová) v Rádiu Slovensko, téma Mozog ako na dlani

30.05.-01.06.2018 – finančná podpora aktívnej účasti dvoch študentiek KV na konferencii Kognícia a umelý život XVIII V Brne (Miroslava Galasová: Save innocent kitties with counterfactual priming a Xenia Daniela Poslon: Vicarious sensorimotor activation and dispositional empathy)

11.04.2018 – rozhovor pre Denník N (I. Farkaš): téma ľudský mozog, redaktor Otokar Horák

24.03.2018 – verejná prednáška (M. Takáč) "Umelá inteligencia: princípy, výzvy, etické otázky", organizátor: ok21

20.11.2017 – účasť (I. Farkaš) v panelovej diskusii o budúcnosti umelej inteligencie, v rámci akcie Networking Night na FIIT UK, organizátor OZ Future Generation Europe

6.10.2017 – účasť (M. Takáč) v panelovej diskusii Usage of AI in business now & in the future, konferencia OpenSlava

26.9.2017 – účasť (I. Farkaš) v STV2 v panelovej diskusii v relácii Večera s Havranom, téma Je umelá inteligencia nebezpečná?

31.5.–2.6.2017 – organizácia konferencie Kognícia a umelý život XVII s 53 účastníkmi, financovanie troch študentov: Jan Toman (Katedra filosofie a přírodních věd, UK Praha): Role třídění z hlediska stability v evoluci (prednáška), Bernadeta Hrebeňárová (LF UPJŠ v Košiciach): Auditory spatial discrimination with visual vs. auditory attentional cueing (poster), Anton Kováč (FMFI UK v Bratislave): Graphical Granger causality for detection of temporal anomalies in EEG data (poster). SSKV taktiež zakúpila drobnosti pre všetkých účastníkov konferencie (tašky, USB kľúče, poznámkové bloky a perá).

29.5.2017 – účasť (J. Rybár) v diskusii v Rádiu FM v relácii Chrobák v hlave, téma Vývoj jazyka

14.3.2017 – účasť (I. Farkaš) v TA3 v relácii Pozrime sa na to, téma Ako funguje mozog

01.–31.12.2016 – vytvorenie wiki stránky kognitívna veda

8.12.2016 – účasť (M. Takáč) na panelovej diskusii Budúcnosť vzdelávania v dobe umelej inteligencie, organizátor Progressbar.

25.5.–28.5.2015 – organizácia česko-slovenskej konferencie Kognícia a umelý život XV so 43 účastníkmi.