Činnosť

SSKV organizuje prednášky, semináre, konferencie atď. Vykonáva expertnú, publikačnú, vydavateľskú a ďalšiu odbornú činnosť v odbore kognitívna veda. Rozvoj kognitívnej vedy podporuje aj poskytovaním štipendií, grantov a iných príspevkov, a to predovšetkým svojim členom a študentom kognitívnej vedy.

16.11.2023 - Prednáška na tému "Umelá inteligencia a četboty: Ako nás ovplyvní komunikácia s technológiami?" a účasť v panelovej diskusii na tému "Fenomén myslenia", v rámci festivalu (pod záštitou UNESCO) Philosophy Day 2023 - Svet ako fenomén, Prešov (I. Farkaš).

10.11.2023 - Prednáška o umelej inteligencii a kognitívnej vede pre študentov a študentky Gymnázia Jura Hronca v Bratislave (M. Takáč).

6.11.2023 - Prednáška "Čo dokáže umelá inteligencia?" v rámci Einsteinovej akadémie v Staromestskej knižnici v Bratislave (M. Takáč).

3.11.2023 - Prednáška "Umelá inteligencia vo vzdelávaní" pre učiteľov a učiteľky 1. súkromného gymnázia v Bratislave (M. Takáč).

30.10.2023 - Rozhovor pre Názor.info na tému Aká je umelá inteligencia?) (I. Farkaš).

18.10.2023 - Účasť v diskusnej relácii Sympozion na Rádiu Devín na tému "Etika umelej inteligencie", M. Takáč spolu s Jurajom Podroužekom a moderátorkou Máriou Michalkovou (podcast tu).

15.10.2023 - Rozhovor o umelej inteligencii "Technológia má slúžiť a prinášať dobro" pre Katolícke noviny, M. Takáč spolu s Romanom Ďurikovičom.

október 2023 - "Študenti majú ChatGPT používať tak, aby sa naučili myslieť kriticky",  rozhovor v časopise Naša Univerzita, číslo ZS 2023, s. 38-40 (M. Takáč).

6.10.2023 - Prednáška "Umelá inteligencia vo vzdelávaní" pre stredoškolských učiteľov a učiteľky Banskobystrického samosprávneho kraja (M. Takáč).

29.9.2023 - Účasť na Noci výskumníkov v Bratislave, prezentácia Katedry aplikovanej informatiky a projektu TERAIS (M. Takáč).

25.9.2023 - Účasť v panelovej diskusii "Zručnosti v dobe umelej inteligencie" v rámci Festivalu zručností 2023 (M. Takáč).

20.9.2023 - Účasť v diskusnej relácii Do kríža (Máme mať obavy z umelej inteligencie?) (I. Farkaš).

11.9.2023 - Účasť v panelovej diskusii na tému Umelá inteligencia ako výzva pre právo, právnické vzdelávanie a právny štát, v rámci Bratislavského právnického fóra (I. Farkaš)

10.9.2023 - Krátky príspevok ChatGPT - horúca novinka v umelej inteligencii na portáli aktuality.sk, v rubrike Veda, výskum - naša šanca (I. Farkaš).

12.7.2023 - Diskusia ku knihe Myseľ ako objekt v kníhkupectve Pod vŕškom v Nitre (M. Takáč).

28.6.2023 - Účasť v panelovej diskusii o možnej blízkej a ďalekej budúcnosti AI, v rámci kurzu Úvod do umelej inteligencie pre absolventky Mini Tech MBA (M. Takáč)

23.6.2023 - Účasť v panelovej diskusii "Pripravení na zmeny" v rámci festivalu Učiaca sa Trnava (M. Takáč).

15.6.2023 - Finančná podpora účasti 13 študentov a vyučujúcej magisterského programu kognitívna veda Dr. Poslon na konferencii MEi:CogSci v Budapešti.

14.6.2023 - Podcast "ChatGPT – riziko alebo nová éra komunikácie?" pre CVTI SR v sérii Veda na dosah. (M. Takáč).

7.6.2023 - Prednáška na tému "ChatGPT a jeho využitie vo vzdelávaní", Deň otvorených dverí FMFI UK (M. Takáč).

1.6.2023 - Sponzorovanie konferencie Kognícia a umelý život 2023.

31.5.2023 - Účasť v panelovej diskusii na tému "ChatGPT – zázrak alebo bublina? ", konferencia Softecon 2023 (M. Takáč).

20.5.2023 - Prednáška "Láska, umelá inteligencia a náboženstvo" pre OZ ok21 (M. Takáč).

11.5.2023 - Pozvaná prednáška "Umelá inteligencia vo vzdelávaní" pre Regionálne centrum podpory učiteľov Banská Bystrica a Brezno (M. Takáč).

10. 5. 2023 - Prednáška ENLIGHT Lecture Series: AI & its impact on teaching & learning, (I. Farkaš, M. Takáč spolu s Hedderikom van Rijn.) Videozáznam tu

10. 5. 2023 - "DeepL ako hrozba či pomoc?" - rozhovor s Marekom Vadasom pre časopis Knižná revue 2023/3 (M. Takáč).

6.5.2023 - Pálenica Borisa Filana Téma: umelá inteligencia (I. Farkaš).

6.5.2023 - diskusia ku knihe Myseľ ako objekt v rámci festivalu Literárne mapy Košice (M. Takáč).

20.4.2023 - Na jednej vlne (s moderátorom A. Ernestom) Čo všetko umelá inteligencia dokáže a kam siahajú jej hranice? (I. Farkaš).

12.4.2023 - správa TASR k rizikám umelej inteligencie (M. Takáč).

3.4.2023 - Diskusia o umelej inteligencii na Rádiu FM v relácii Chrobák v hlave (spolu s Máriou Bielikovou a Michalom Trnkom, moderoval Jakub Jošt) (M. Takáč).

20.3.-24.3. 2023 - prednáška a workshop o umelej inteligencii a etike v rámci ENLIGHT kurzu "AI for non-IT students" (I. Farkaš, M. Takáč).

12.3.2023 - Finančná podpora účasti študentky magisterského programu kognitívna veda Eleny Mikhiny na Interdisciplinary College v Nemecku.

28.2.2023 - Účasť v relácii Rádia Slovensko K veci na tému "Umelá inteligencia v rukách študentov" (M. Takáč).

22.2.2023 - Rozhovor o umelej inteligencii pre denník Postoj (M. Takáč).

22.2.2023 - Účasť v ankete Denníka N na tému "Ako umelá inteligencia zmení svet a čomu nevenujeme dostatočnú pozornosť" (M. Takáč).

20.2.2023 - Panelová diskusia na tému "Generatívne ChatBoty – Ako sa dostavajú do našej spoločnosti, ako s nimi vieme žiť a aká je ich budúcnosť?" pre AISlovakIA (M. Takáč).

12.2.2023 - Tlačová správa TASR o umelej inteligencii (I. Farkaš).

7.2.2023 - Tlačová správa TASR o robotoch (I. Farkaš).

9.1.2023 - Tlačová správa TASR o umelej inteligencii (M. Takáč).

30.12.2022 - Rozhovor o umelej inteligencii pre Denník N, tiež ako podcast (M. Takáč).

14.11.2022 - Finančná podpora účasti študentky magisterského programu kognitívna veda Kassandry Friebe na konferencii ICSR 2022.

7.12.2022 - Tlačová správa TASR o projekte Horizont Európa TERAIS (I. Farkaš. M. Takáč).

8.11.2022 - Pozvaná prednáška na 2. Národnej konferencii Etika a umelá inteligencia organizovanej Slovenským výborom pre bioetiku pri UNESCO (M. Takáč).

29.10.2022 - Finančná podpora účasti študentky magisterského programu kognitívna veda Jaaniky Malla na konferencii 6th International Congress on Borderline Personality Disorder.

24.10.2022 - Beseda "Ľudskosť z pohľadu umelej inteligencie" ku knihe Klára a Slnko v kníhkupectve Artfórum (M. Takáč). Záznam na Spotify.

21.7.2022 - Finančná podpora účasti člena SSKV Prof. Farkaša na konferencii ICANN 2022.

20.7.2022 - Finančná podpora účasti členky SSKV Dr. Malinovskej na konferencii ICDL 2022.

11.5.2022 - Finančná podpora účasti tímu KAI FMFI UK na konferencii Kognícia a umelý život 2022 v Třešti.

23.6.2022 - Finančná podpora účasti 20 študentov a dvoch vyučujúcich magisterského programu kognitívna veda na konferencii MEi:CogSci v Záhrebe.

4.3.2022 - Finančná podpora online účasti študentky magisterského programu kognitívna veda Veroniky Mattovej na Jarnej škole Interdisciplinary College.

január-marec 2022 - prednáška a workshop v rámci ENLIGHT kurzu "AI for non-IT students" (I. Farkaš, M. Takáč).

11.2.2022 - Rozhovor o inteligentných technológiách v knihe Andrei Settey Hajdúchovej 10-10-10 (M. Takáč).

16.12.2021 - Hosť Dobrého rána v RTVS na tému umelá inteligencia (M. Takáč).

29.11.2021 - Rozhovor o umelej inteligencii pre portál Startitup (M. Takáč).

22.11.2021 - Prednáška "Ethics of Intelligent Technologies" pre AI.Slovakia RADIO Artificial Intelligence Meetup (M. Takáč).

31.10.2021 - Krátky príspevok Ohrozí nás v budúcnosti umelá inteligencia? na portáli aktuality.sk, v rubrike Veda, výskum - naša šanca (I. Farkaš).

27.9.2021 - Online prednáška "Nové trendy v umelej inteligencii a kognitívnej vede a ich možný vplyv na výchovu a vzdelávanie na strednej škole" pre platformu Učitelia budúcnosti (M. Takáč).

23.9.2021 - Diskusia ku knihe Myseľ ako objekt (M. Takáč) v kníhkupectve Artforum v Bratislave (záznam).

12.2.2023 - Tlačová správa TASR o umelej inteligencii (I. Farkaš).

17.09.2021 - Organizácia online konferencie (I. Farkaš) o neurónových sieťach ICANN 2021. Bolo prezentovaných 265 príspevkov, všetky vyšli v zborníkoch Springer.

14.9.2021 - Tlačová správa TASR o organizácii konferencie ICANN 2021 (I. Farkaš).

29.8.2021 - Diskusia ku knihe Myseľ ako objekt v centre Eleuzína v Banskej Štiavnici (M. Takáč).

28.8.2021 - Diskusia k filmu iHUMAN na festivale Jeden svet v Bánovciach nad Bebravou (M. Takáč).

15.8.2021 - Finančná podpora účasti študentky magisterského programu kognitívna veda na stáži v CEITEC Brno.

24.06.2021 - účasť v ITAPA digital talk (I. Farkaš), Umelá inteligencia v bežnom živote

08.04.2021 - spustenie slovenskej verzie online kurzu "Elements of AI", napr. aktuality.sk

30.3.2021 - účasť v diskusii na tému "Etika a regulácia umelej inteligencie a jej prínosy pre spoločnosť" organizovanej Americkou obchodnou komorou v SR (M. Takáč)

26.3.2021 - prednáška pre študentov 1. súkromného gymnázia v Bratislave (M. Takáč)

18.3.2021 - pozvaná prednáška "Etika veľkých dát" na Online festivale analytických jednotiek Ministerstva vnútra SR (M. Takáč).

19.11.2020 - online prednáška, dialóg a diskusia (I. Farkaš) o kognitívnej vede v rámci UNESCO Philosophy Day.

07.07.2020 - účasť v diskusii (M. Takáč) o umelej inteligencii k filmu FREM (Nová Cvernovka, Bratislava)

jar-leto 2020 - organizácia (spolu s ENNS) medzinárodnej konferencie ICANN 2020 Konferencia sa kvôli pandémii nekonala, vznikol však zborník vybratých 139 recenzovaných príspevkov (Lecture Notes in Computer Science, Springer)

jar 2020 - Článok (M. Takáč)" (Z)mení umelá inteligencia našu budúcnosť?" v časopise Kritika a kontext (republikované v Denníku N 8.8. 2020).

5.3.2020 - prednáška (M. Takáč) "Máme sa báť umelej inteligencie?", Profesia Days 2020.

február 2020 – rozhovor (M. Takáč) v časopise Quark: Virtuálni ľudia.

05.01.2020 – rozhovor (I. Farkaš) pre TASR o kognitívnej vede a umelej inteligencii, v rámci projektu Osobnosti: tváre, myšlienky.

13.12.2019 - prednáška "Artificial Intelligence and Society - Future, Risks and Opportunities" (M. Takáč) pre študentov IB programu Gymnázia Jura Hronca v Bratislave.

27.11.2019 - prednáška (B. Cimrová) "SAVinci: Mozog ako na dlani" z cyklu prednášok pre zVEDAvých

19.11.2019 - prednáška "Etické a spoločenské výzvy spojené s vývinom umelej inteligencie" (M. Takáč) pre Radu pre vedu, vzdelanie a kultúru Konferencie biskupov Slovenska.

13.11.2019 - hosťovanie v Nočnej pyramíde RTVS na tému umelej inteligencie a kognitívnej vedy (M. Takáč).

11.10.2019 - prednáška "Umelé osoby: Od zákazníckeho servisu k digitálnej nesmrteľnosti"(M.Takáč) na Národnej konferencii Etika a umelá inteligencia organizovanej Slovenským výborom pre bioetiku pri UNESCO.

27.09.2019 – účasť (I. Farkaš) na Literárnom festivale v Košiciach (LiKE), v diskusii s názvom Môže byť robot spisovateľ?

23.07.2019 – účasť (I. Farkaš) v relácii TA3 s názvom Pozrime sa na to, téma Človek vs. umelá inteligencia

29.05.–31.05.2019 – organizácia konferencie Kognícia a umelý život XIX s 54 účastníkmi, financovanie študenta: Ondrej Spišák a spol. (Ústav informatiky, UPJŠ Košice): Vision-based adaptation of the frequency-dependent weighting of the localization cues (poster), dve ceny za najlepší poster (Miroslava Galasová a Lenka Valuš: Pomáha aktívne otvorené myslenie pri záchrane nevinných mačiatok?, Marián Hudák, Branislav Sobota, Štefan Korečko: Webové kolaboratívne virtuálne prostredie pre podporu kognitívneho tréningu).

1.4.2019 - prednáška "Budúcnosť umelej inteligencie: kognitívne technológie a prirodzená komunikácia" (M. Takáč) na konferencii TechTrendy 2019.

01.02.2019 – účasť (I. Farkaš) v relácii Štúdio TA3, téma Vývoj informatiky a kognitívnej vedy na Slovensku

01.12.2018 – účasť (B. Cimrová) v Rádiu Slovensko, téma Mozog ako na dlani

30.05.-01.06.2018 – finančná podpora aktívnej účasti dvoch študentiek KV na konferencii Kognícia a umelý život XVIII V Brne (Miroslava Galasová: Save innocent kitties with counterfactual priming a Xenia Daniela Poslon: Vicarious sensorimotor activation and dispositional empathy)

11.04.2018 – rozhovor pre Denník N (I. Farkaš): téma ľudský mozog, redaktor Otakar Horák

24.03.2018 – verejná prednáška (M. Takáč) "Umelá inteligencia: princípy, výzvy, etické otázky", organizátor: ok21

20.11.2017 – účasť (I. Farkaš) v panelovej diskusii o budúcnosti umelej inteligencie, v rámci akcie Networking Night na FIIT UK, organizátor OZ Future Generation Europe

6.10.2017 – účasť (M. Takáč) v panelovej diskusii Usage of AI in business now & in the future, konferencia OpenSlava

26.9.2017 – účasť (I. Farkaš) v STV2 v panelovej diskusii v relácii Večera s Havranom, téma Je umelá inteligencia nebezpečná?

31.5.–2.6.2017 – organizácia konferencie Kognícia a umelý život XVII s 53 účastníkmi, financovanie troch študentov: Jan Toman (Katedra filosofie a přírodních věd, UK Praha): Role třídění z hlediska stability v evoluci (prednáška), Bernadeta Hrebeňárová (LF UPJŠ v Košiciach): Auditory spatial discrimination with visual vs. auditory attentional cueing (poster), Anton Kováč (FMFI UK v Bratislave): Graphical Granger causality for detection of temporal anomalies in EEG data (poster). SSKV taktiež zakúpila drobnosti pre všetkých účastníkov konferencie (tašky, USB kľúče, poznámkové bloky a perá).

29.5.2017 – účasť (J. Rybár) v diskusii v Rádiu FM v relácii Chrobák v hlave, téma Vývoj jazyka

14.3.2017 – účasť (I. Farkaš) v TA3 v relácii Pozrime sa na to, téma Ako funguje mozog

01.–31.12.2016 – vytvorenie wiki stránky kognitívna veda

8.12.2016 – účasť (M. Takáč) na panelovej diskusii Budúcnosť vzdelávania v dobe umelej inteligencie, organizátor Progressbar.

25.5.–28.5.2015 – organizácia česko-slovenskej konferencie Kognícia a umelý život XV so 43 účastníkmi.