Činnosť

SSKV organizuje prednášky, semináre, konferencie atď. Vykonáva expertnú, publikačnú, vydavateľskú a ďalšiu odbornú činnosť v odbore kognitívna veda. Rozvoj kognitívnej vedy podporuje aj poskytovaním štipendií, grantov a iných príspevkov, a to predovšetkým svojim členom a študentom kognitívnej vedy.

Konferencia kognícia a umelý život 2015

Konferencia kognícia a umelý život 2017