Seminár skupiny CNC

Cieľom týchto seminárov v rámci výskumnej skupiny CNC je predovšetkým debatovať o zaujímavých veciach, poskytnúť študentom i vedeckým pracovníkom (vrátane doktorandov) priestor na prezentáciu ich projektov a umožniť vzájomnú interakciu. Seminár sa koná v stredu o 12:30-13:45 v I-8.

Letný semester 2019

 • 07.03. - Dr. Penka Hristova, NBU Sofia, Constructive Memory Can Lead Us Astray if Based on Blending Between Structurally Similar Events
 • 14.03. - todo
 • 21.03. -
 • 28.03. -
 • 11.04. -
 • 18.04. -

Zimný semester 2018

 • 03.10. - prof. Martin Butz (University of Tubingen): Computational models of event-predictive cognition
 • 17.10. - Igor Farkaš: Zaujimavosti z IJCNN 2018 + príspevok s M. Tordom: Evaluation of information-theoretic measures in ESNs on the edge of stability
 • 24.10. - Tomáš Kuzma: Computational analysis of learned representations in deep NN classifiers (IJCNN 2018)
 • 14.11. - Peter Gergeľ: Zaujímavosti z ICANN 2018 + príspevok: Investigating the role of astrocyte units in a feedforward NN
 • 21.11. - Matúš Tuna: Few-shot learning methods in neural networks
 • 28.11. - Juro Holas: Skill discovery and integration methods in ASA HRL
 • 05.12. - Matej Pecháč: Artificial curiosity
 • 12.12. - Matúš Tomko: Zaujimavosti z GIS 2018 Summer School on the Logistics of Neuronal Function + aktuálny stav vlastného PhD projektu

Letný semester 2018

 • 07.03. - organized by Kristína M.: video A. Seth - Science of consciousness (TedX talk)
 • 14.03. - presentation from conference: Igor F. on CoCoSym2018 (London)
 • 21.03. - assoc. prof. Mihailo Antovic (Uni. Nis, Serbia): From expectancies to connotation: Affect, schematicity, and the grounding problem in multimodal semantics
 • 28.03. - 04.04. - Easter holiday break
 • 11.04. - prof. Bipin Indurkhya (Jagiellonian University, Cracow, Poland)
 • 18.04. - presentation from conference: Martin T. on CONNECT (Otago, New Zealand)
 • 02.05. - Pavol Jelínek: Výskum náboženských predstáv v maďarovskej kultúre (kognitívna archeológia, v slovenčine)
 • 16.05.

Zimný semester 2017

 • 25.10. - Matúš Tuna - Few shot deep learning
 • 01.11. - sviatok, seminár sa nekoná
 • 08.11. - Tomáš Kuzma - Výpočtová analýza vnútorných reprezentácií v hlbokých neurónových sieťach
 • 15.11. - Peter Gergeľ - Connectionist modeling of neuron-astrocyte interactions
 • 22.11. - Juraj Holas - Hierarchical RL and adaptive skill learning
 • 29.11. - Matej Pecháč - Applied reinforcement learning and intrinsic motivation
 • 06.12. - Matúš Tomko - Computational model of synaptic plasticity in the hippocampal CA1 region
 • 13.12. - Kristína Malinovská - Modeling mirror neurons in humanoid robots

Letný semester 2017

 • 05.04. - organizuje Luba B.: Mirror test in great apes and other species
 • 19.04. - organizuje Luba B.: Genie feral child
 • 10.05. - Genie - the feral child (ctd)
 • 17.05. - TED talk by Miguel Nicolelis: Brain-to-brain communication

Zimný semester 2016

 • 12.10. - Budúcnosť umelej inteligencie (N. Bostrom, TED talk)
 • 19.10. - Brain plasticity, TEDx talk by Lara Boyd
 • 26.10. - prezentuje Juro Holas - AI revolution
 • 02.11. - organizuje Luba Benuskova, TED talk about Flynn effect
 • 09.11. - organizuje Jano Rybar - Treatment via deep brain stimualtion
 • 16.11. - organizuje Peter Švirík - Mind reading via fMRI patterns.
 • 23.11. - organizuje Martin T. - Potrebujeme k mysleniu vedomie? (TEDx Damasio)
 • 30.11. - Potrebujeme k mysleniu vedomie? (pokr.)
 • 07.12. - Peter Gergeľ - Biologically inspired modeling of artificial neuro-glial networks

Letný semester 2016

 • 02.03. - Happiness from biological and psychological perspectives: TEDx talks by Pascal Wallisch and Rick Hanson (organizuje Igor)
 • 09.03. - Money and happiness: TEDx talk by Michael Norton (organizuje Mirka Galasová)
 • 16.03. - Bonobo Kanzi (organizuje Luba)
 • 23.03. - Posunková reč pre nepočujúcich (organizuje Jano R.)
 • 30.03. - Teória mysle (Kika)
 • 06.04. - Dr. Marijan Palmovic (Univerzita v Zahrebe)
 • 13.04. - Kde majú ľudia žiabre? … a iné zaujímavosti vývinovej biológie (Kubo Benko)
 • 20.04. - seminár nebude (dekanské voľno)
 • 27.04. - Computational model of development of allocentric orientation system - hippocampal place cells (Martin Takáč)
 • 04.05. - Simulations on different scales of space and time (1st Human Brain Project workshop) - referuje Peter Gergeľ

Zimný semester 2015

 • 30.09. - Barbora Cimrová: Tréning senzorimotorického rytmu pomocou neurofeedback-u
 • 07.10. - Igor Farkaš & Peter Gergeľ: Zaujímavosti z EAPCogSci 2015 a náš článok Connectionist modeling of part–whole analogy learning
 • 14.10. - seminár sa nekoná
 • 21.10. - organizuje Kika
 • 28.10. - Rybár J.: Ukotvená kognícia: Teória perceptuálnych symbolov (Barsalou)
 • 04.11. - organizuje Igor: Self, body, illusions, consciousness & avatar in Metzinger's view.
 • 11.11. - organizuje Martin
 • 18.11. - seminár sa nekoná
 • 25.11. - organizuje Jano R.: Rebecca Saxe a teória mysle
 • 02.12. - organizuje Barbora
 • 09.12. - organizuje Martin

Letný semester 2015

 • 04.03. - Tomáš Kuzma: Deep learning in neural networks
 • 11.03. - Radovan Bosák: Analyzing the memory capacity of an echo-state network
 • 18.03. - Viliam Dillinger: Využitie umelej inteligencie na kontrolu gumených polotovarov
 • 25.03. - TEDx talk (J.D. Haynes) a debata na tému Mind reading
 • 01.04. - TEDx talk (G. Caruso) a debata na tému Free will
 • 08.04. - Igor Farkaš: Roboticky podporovaná neurorehabilitácia s využitím motorických predstáv a BCI
 • 15.04. - Martin Takáč: Jazyk, senzomotorická kognícia a Baby-X
 • 29.04. - TEDx talk: Mind reading
 • 06.05. - TEDtalk - Oliver Sachs
 • 13.05. - Sociálna kognícia: Spoločnosť a hyenizmus - TED talk

Letný semester 2014

 • 05.03. - diskusia: Cognitive science or cognitive sciences (podľa článku Greco, 2013, J. of Cog. Sci.)
 • 12.03. - Mind control (podľa článku Shanechi et al, 2014, Nature Commun.)
 • 19.03. - prestávka (alebo stretnite sa a diskutujte :-)
 • 26.03. - Kristína Rebrová: Grounding the meaning in sensorimotor cognition: a connectionist approach
 • 02.04. - prof. Bipin Indurkhya (India & Krakow): Perceptual similarity in visual metaphors and creativity
 • 09.04. - tba

Zimný semester 2013

 • 09.10. - prezentácia zaujímavostí z konferencií (CogSci, ICDL-EpiRob) - MT & IF
 • 16.10. - Martin Takáč: konekcionistický model epizodickej pamäti (s distr. reprezentáciami)
 • 23.10. - prestávka (sme na workshope EUcogIII)
 • 30.10. - Igor Farkaš: Smerom k robotickému modelu systému zrkadliacich neurónov
 • 06.11. - Ľudovít Malinovský: Modelovanie biologicko-kultúrnej koevolúcie jazyka a teórie mysle
 • 13.11. - Barbora Cimrová: Systém zrkadliacich neurónov, motorické akcie a BCI
 • 20.11. - Vilo Dillinger - Hierarchické učenie posilňovaním: model HABS
 • 27.11. - seminár nie je
 • 04.12. - Peter Gergeľ (mAIN): Konekcionistický model učenia analógií
 • 11.12. - Peter Barančok (EFM): Spracovanie informácií v sieťach s echo stavmi na hranici chaosu

Letný semester 2013

 • 13.03. - Martin Takáč - konekcionistický model epizodickej pamäti
 • 03.04. - Ľudo Malinovský - Modelovanie biologicko-kultúrnej koevolúcie jazyka a teórie mysle
 • 17.04. - Martin Kokoška - Využitie rozhrania mozog-počítač na ovládanie užívateľských akcií
 • 15.05. - Viliam Dillinger - Hierarchické učenie posilňovaním

Zimný semester 2012

 • 03.10. - Referovanie o workshopoch: Igor Farkaš - NCPW 2012, Martin Takáč - ESLP 2012
 • 10.10. - Kristína Rebrová (4dINF) - model neurónovej siete GeneRec
 • 17.10. - Vilo Dillinger (2dINF) - Predikcia časových radov pomocou neurónovej siete HESN
 • 24.10. - Ľudo Malinovský (4dINF) - Modelovanie biologicko-kultúrnej koevolúcie jazyka a teórie mysle
 • 31.10. - seminár nebude
 • 07.11. - pozrime si prezentáciu Jakuba Konečného a Michala Hagaru - gesture recognition (o 13:30 v i-23)
 • 14.11. - Matej Pecháč (mIKV) - Mapovanie sekvencií pomocou rekurentnej SOM
 • 21.11. - Igor Farkaš - dôležitosť neurónových sietí v kognitívnej vede (referovanie o článku prijatom do časopisu JCS)
 • 28.11. - Igor Farkaš - úvod do učenia posilňovaním, algoritmus CACLA
 • 05.12. - Marcel Švec (mAIN) - modelovanie referenčných rámcov pri vnímaní pozície objektov
 • 12.12. - Vilo Dillinger (2dINF) - Hierarchické učenie posilňovaním - referovanie o článku Botvinick et al (2008)

Letný semester 2012

 • 07.03. - Igor Farkaš - o poznatkoch z meetingov CogSys 2012 a EUcogIII (február 2012, Viedeň)
 • 14.03. - Ján Šilar (mIKV) - Mirror neurons and EEG mu rhythm
 • 21.03. - Milan Halabuk (mIKV) - Deep Belief Network and object recognition
 • 28.03. - Filip Tóth, Gregor Zaťko (mIKV) - Learning classifier systems and mobile robot
 • 04.04. - diskusia k článku Weng (2012): Symbolic models and emergent models: A review. TAMD.
 • 11.04. - pokračovanie diskusie
 • 18.04. - TED talk (D. Chalmers) a diskusia na temu 'extended mind'
 • 25.04. - SVK (seminár nie je) ...
 • 02.05. - Matej Klobušník - Vytváranie multimodálnych reprezentácií objektov (iCub)
 • 09.05. - Viliam Dillinger - Wengov model
 • 16.05. - seminár nie je

Zimný semester 2011

 • 05.10. - Martin Takáč - referovanie o zaujímavostiach z ICANN2011, Igor Farkaš - detto z CogSci2011
 • 12.10. - Viliam Dillinger (1dINF) - Spracovanie sekvencií pomocou hierarchickej neur. siete s echo stavmi
 • 19.10. - Ľudovít Malinovský (3dINF) - Modelovanie biologicko-kultúrnej koevolúcie jazyka a teórie mysle
 • 26.10. - Michal Wierzchon (Jagiellonian Uni, Krakow) - A connectionist model for implicit learning (hosť)
 • 02.11. - Martin Kokoška (2mAIN) - Využitie rozhrania BCI2000 pri ovládaní loptičky na monitore
 • 09.11. - Igor Farkaš - Paradigma vizuálneho sveta: modelovanie jazykom riadenej vizuálnej pozornosti
 • 16.11. - Dana Retová (4dINF) - Tower task with reinforcement learning
 • 23.11. - Ľudovít Malinovský (3dINF) - pokr.
 • 30.11. - Anton Vančo (2mAIN) - Grangerova kauzalita
 • 07.12. - Lukáš Zdechovan (2mAIN) - Uchopovanie objektov v simulátore iCub
 • 14.12. - Ideme spolu na cencobed.

Letný semester 2011