Slovenská spoločnosť pre kognitívnu vedu

O nás

Slovenská spoločnosť pre kognitívnu vedu (SSKV) je občianskym združením, ktoré bolo začiatkom roka 2015 založené v Centre pre kognitívnu vedu na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

Poslanie

Základným poslaním SSKV je všestranne podporovať rozvoj kognitívnej vedy na Slovensku a zároveň vytvárať podmienky pre medzinárodnú spoluprácu s dôrazom na stredoeurópsky región.

Stanovy SSKV

Predsedníctvo

  • prof. Ing. Igor Farkaš, PhD. (predseda), Centrum pre kognitívnu vedu, KAI, FMFI UK, Bratislava
  • doc. PhDr. Ján Rybár, PhD., Centrum pre kognitívnu vedu, KAI, FMFI UK, Bratislava
  • RNDr. Martin Takáč, PhD., Centrum pre kognitívnu vedu, KAI, FMFI UK, Bratislava