Kognícia a umelý život 2015

25.–28. 5. 2015

Hotel Flóra, Trenčianske Teplice

Konferencia KUZ je vedecké interdisciplinárne podujatie s mnohoročnou tradíciou, ktoré vytvára priestor na prezentáciu výsledkov práce odborníkov z Českej a Slovenskej republiky zaujímajúcich sa o rôzne aspekty a metódy skúmania kognície, či už v živých alebo umelých systémoch.

Vítané sú príspevky z relevantných kognitívnych disciplín ako sú filozofia, kognitívna psychológia, umelá inteligencia, lingvistika, neurovedy, kognitívna antropológia a ďalšie. Cieľom konferencie je podnietiť odborné diskusie, hľadať styčné body a oblasti spolupráce v tejto dynamicky sa rozvíjajúcej interdisciplinárnej oblasti poznávania.

Príďte sa pozrieť na toto aktívne fórum, či už s príspevkom alebo bez neho.

Sponzori

Nuabi, s.r.o.

Ľudovít Malinovský

Kontakt

Kontakt na organizačný výbor: kuz2015[AT]lists.dai.fmph.uniba.sk