Pokyny pre autorov

Príspevky posielajte na emailovú adresu organizačného výboru kuz2015[AT]lists.dai.fmph.uniba.sk a to vo vybranom zdrojovom formáte (LaTex, Word 97-2003) a tiež vo formáte PDF (pre kontrolu). Príspevky prijímame v slovenskom a českom jazyku v rozsahu 6 alebo 8 strán v tradičnom formáte KUZ. Doporučujeme použiť LaTex, hlavne v prípade, že text obsahuje veľa vzorcov. V prípade nejasností pri použití vzorov kontaktujte Mgr. Viliama Dillingera (dillinger[AT]fmph.uniba.sk).

Vzory na stiahnutie:

Do zborníka KUZ 2015 budú zaradené len príspevky s uhradeným účastníckym poplatkom v stanovenom termíne (aspoň jeden z autorov).

Sponzori

Nuabi, s.r.o.

Ľudovít Malinovský

Kontakt

Kontakt na organizačný výbor: kuz2015[AT]lists.dai.fmph.uniba.sk