Granty pre študentov

Organizačný výbor konferencie Kognícia a umelý život XIII v spolupráci s Nuabi, s.r.o. vyhlasuje súťaž o tri granty pre pregraduálnych študentov. Vybraní traja mladí autori, ktorí si zaregistrujú abstrakt a pošlú nám motivačný list získajú účasť na konferencii zadarmo. (Vybraným študentom bude uhradené študentské vložné v hodnote 230€, doprava na vlastné náklady).

Podmienky účasti:

  • potvrdenie o štúdiu (I. resp. II stupeň VŠ štúdia)
  • zaregistrovaný abstrakt (do poznámky uveďte, že žiadate o grant pre študentov)
  • krátky motivačný list a informácie o uchádzačovi (zaslať mailom na adresu organizačného výboru)

Sponzori

Nuabi, s.r.o.

Ľudovít Malinovský

Kontakt

Kontakt na organizačný výbor: kuz2015[AT]lists.dai.fmph.uniba.sk