Program

Program na stiahnutie (pdf)

Podľa dní: pondelok 25.5., utorok 26.5., streda 27.5., štvrtok 28.5.

Pondelok 25. 5. 2015
16:00 – 18:00 Registrácia
18:00 – 19:30 Večera
19:30 – 21:30 Úvodný večer
Otvorenie seminára
J. Kelemen: Ešte jeden dôvod prečo Trenčianske Teplice
Diskusia
Utorok 26. 5. 2015
  7:30 – 9:00 Raňajky
  9:00 – 10:20 Blok 1: Konferenčná sála
Moderátor: A. Lúčny
  9:00 – 9:40 M. Hoffmann: Modelování mechanismů reprezentace těla u humanoidního robota iCub: od biologické inspirace k adaptivním a bezpečným strojům hoffmann.pdf
  9:40 – 10:00 M. Vavrečka, K. Štěpánová, J. Vítků: Robot založený na ukotveném situovaném modelu vavrecka.pdf
10:00 – 10:20 I. Budinská: Roboty s hlavou v oblakoch budinska.pdf
10:20 – 10:40 Prestávka s občerstvením
10:40 – 12:00 Blok 2a: Konferenčná sála
Moderátor: M. Vavrečka
Blok 2b: Salón
Moderátor: L. Ciencala
10:40 – 11:00 L. Mamula: Koncept Hayekova stroje pro řízení robotů Khepera IV mamula.pdf P. Sosík, J. Konůpka: Geometrické membránové systémy a modelování cytoskeletu sosik.pdf
11:00 – 11:20 P. Petrovič: Jazyk pre špecifikáciu pravidiel stolných hier ako základ automatického inteligentného hracieho robotického systému petrovic.pdf Š. Vavrečková: Prostředí eko-kolonií a P kolonií vavreckova.pdf
11:20 – 11:40 A. Lúčny: Agentovo-orientované programovanie v perspektíve vývoja programovania lucny.pdf M. Langer: Síla pozičních ekogramatických systémů langer.pdf
11:40 – 12:00 V. Dillinger: Lokalizácia podstratégií modelu HABS .pdf V. Kvasnička: Pohľad umelej inteligencie a kognitívnej vedy na kolektívnu pamäť kvasnicka.pdf
12:30 – 14:00 Obed
14:00 – 16:00 Blok 3: Konferenčná sála
Moderátor: V. Kvasnička
14:00 – 14:20 V. Kůrková: Modelová složitost perceptronových sítí – zdánlivý paradox kurkova.pdf
14:20 – 14:40 G. Andrejková, J. Oravec: Samoorganizujúce sa neurónové siete s viacerými úrovňami laterálnych váh andrejkova.pdf
14:40 – 15:00 T. Kuzma, I. Farkaš: Automatická tvorba učebných plánov pre strojové učenie .pdf
15:00 – 15:20 M. Takáč, A. Knott: Reprezentácia epizód v pracovnej pamäti, problém viazania a vytváranie očakávaní .pdf
15:20 – 15:40 M. Otáhal, J. Vítků, P. Nahodil: Rozšiřování kognitivních schopností: neuroimplantáty a HTM model neokortexu .pdf
15:40 – 16:00 Prestávka s občerstvením
16:00 – 18:00 Tutoriály: eye tracker, EEG Tutoriály: robotika
16:00 – 17:00 Č. Šašinka a kol.: Představení Hume lab - Laboratoř pro experimentální humanitní vědy A. Lúčny, P. Petrovič
17:00 – 18:00 I. Farkaš, B. Cimrová: EEG
18:00 – 19:30 Večera
Streda 27. 5. 2015
  7:30 – 9:00 Raňajky
  9:00 – 10:20 Blok 4: Konferenčná sála
Moderátor: I. Farkaš
  9:00 – 9:40 R. Rosipal: Systém zrkadliacich neurónov a perceptuálna modulácia kortikálnych motorických oscilácií rosipal.pdf
  9:40 – 10:00 O. Bečev: Jak měřit vědomí: metodologie časového určení vědomých prožitků becev.pdf
10:00 – 10:20 J. Rybár: Paradigma ukotvenej kognície rybar.pdf
10:20 – 10:40 Prestávka s občerstvením
10:40 – 12:20 Blok 5: Konferenčná sála
Moderátor: J. Rybár
10:40 – 11:00 V. Čavojová, E. Ballová Mikušková, M. Majerník: Kontaminovaný mindware: typy, otázky a výzvy cavojova.pdf
11:00 – 11:20 M. Konečný: Rozhodnutia o živote a o peniazoch: Doménové špecifickosti v efekte rámcovania konecny.pdf
11:20 – 11:40 K. Dudeková, L. Kostovičová: Oscary, HDP a CRT: Efekt ukotvenia u finančných profesionálov v kontexte doménovej špecifickosti a kognitívnej reflexie dudekova.pdf
11:40 – 12:00 L. Kostovičová, K. Dudeková: Kedy platí „menej je viac“? Heuristika rozpoznania v rozhodovaní jednotlivcov a skupín kostovicova.pdf
12:00 – 12:20 M. Jurkovič: Miera črtovej všímavosti vo vzťahu ku kognitívnym zaujatostiam jurkovic.pdf
12:30 – 14:00 Obed
14:00 – 18:30 Voľný program
18:30 Raut
Štvrtok 28. 5. 2015
  7:30 – 9:00 Raňajky
  9:00 – 10:40 Blok 6: Konferenčná sála
Moderátor: M. Takáč
  9:00 – 9:40 R. Šikl: Jak senzorická deprivace ovlivňuje zrakové vnímání: Případové studie pacientů s navráceným zrakem a s makulární degenerací a účastníků dlouhodobé izolační studie
  9:40 – 10:00 V. Juřík a kol.: Vliv typu 3D vizualizace geografických dat na přívětivost uživatelského rozhraní – psychologické aspekty jurik.pdf
10:00 – 10:20 J. Čeněk, Č. Šašinka, T. Urbánek: Interkulturní rozdíly ve zrakovém vnímání a metody jejich měření cenek.pdf
10:20 – 10:40 Prestávka s občerstvením
10:40 – 12:20 Blok 7: Konferenčná sála
Moderátor: J. Kelemen
10:40 – 11:00 M. Špajdel a kol.: Interferencia zrakovej a sluchovej pozornosti pri dichotickej stimulácii spajdel.pdf
11:00 – 11:20 V. Kundlová a kol.: Emergencia komunikácie v laboratóriu: Triadická interakcia kundlova.pdf
11:20 – 11:40 D. Kamhal: Prečo Wittgenstein odmietal filozofické teórie kamhal.pdf
11:40 – 12:00 A. Svoboda: Umění umělého života jako cesta k parafrázi vědomí svoboda.pdf
12:00 Ukončenie seminára
12:30 – 14:00 Obed
14:00 Odchod

Podľa dní: pondelok 25.5., utorok 26.5., streda 27.5., štvrtok 28.5.

Pozvaní rečníci

Dr. Matej Hoffmann, Italian Institute of Technology, Genova

Doktorský titul v kognitívnej robotike získal v Artificial Intelligence Laboratory na University of Zurich vo Švajčiarsku. V súčasnosti pôsobí na Italian Institute of Technology v Janove ako Marie Curie Experienced Researcher. Zaoberá sa primárne stelesnenou kogníciou, konkrétne senzomotorickými kontingenciami a mechanizmami reprezentácie ľudského tela s využitím v kognitívnej robotike. Viac na domovskej stránke Mateja Hoffmanna.

S príspevkom: Modelování mechanismů reprezentace těla u humanoidního robota iCub: od biologické inspirace k adaptivním a bezpečným strojům

Dr. Roman Rosipal, Ústav merania SAV, Bratislava

Doktorský titul v informatike získal na University of Paisley, UK. Jeho výskum spadá do oblastí aplikovanej štatistiky, strojového učenia, a výpočtovej a kognitívnej neurovedy. Zaoberá sa analýzou elektrofyziologických dát (napr. EEG, EMG), modelovaním spánkového procesu, rôznych kognitívnych stavov a procesov u človeka (únava, pozornosť a iných), ako aj využitiu rozhrania mozog-počítač pri neurorehabilitácii. Viac na domovskej stránke Romana Rosipala.

S príspevkom: Systém zrkadliacich neurónov a perceptuálna modulácia kortikálnych motorických oscilácií

Dr. Radovan Šikl, Psychologický ústav, Akademie věd ČR

V súčasnosti pôsobí ako vedúci oddelenia kognitívnej psychológie na PsÚ AV ČR. Vo svojom výskume sa venuje vizuálnej kognícii, konkrétne rôznym aspektom vnímania priestoru, skúmaniu pacientov s navráteným zrakom, optickým ilúziám a ich využitiu pri skúmaní zmien vo vizuálnom vnímaní. Okrem bohatej publikačnej činnosti vydal v roku 2013 monografiu Zrakové vnímání. Viac na domovskej stránke Radovana Šikla.

S príspevkom: Jak senzorická deprivace ovlivňuje zrakové vnímání: Případové studie pacientů s navráceným zrakem a s makulární degenerací a účastníků dlouhodobé izolační studie

Sponzori

Nuabi, s.r.o.

Ľudovít Malinovský

Kontakt

Kontakt na organizačný výbor: kuz2015[AT]lists.dai.fmph.uniba.sk