Účastnícky poplatok

Platbu treba uskutočniť prevodom na účet:
Číslo účtu: 2000750724/8330 (v SR) - použiť pri platbách v SR (v EUR)
Číslo účtu: 2000750724/2010 (v ČR) - použiť pri platbách z ČR (v CZK)
Názov účtu: SSKV
Majiteľ účtu: Slovenská spoločnosť pre kognitívnu vedu
IČO: 42416591
Adresa banky: Fio banka, a.s., pobočka zahr. banky, Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava
IBAN kód: SK53 8330 0000 0020 0075 0724 (pre iné meny a medzinár. platby)
SWIFT/BIC kód: FIOZSKBAXXX
Variabilný symbol: pridelený pri registrácii

Pri platbe je potrebné udať variabilný kód vygenerovaný pre registrácii účastníka (v prípade platby z ČR je potrebné udať tento kód v správe pre prijímateľa). Prosíme Vás do správy pre prijímateľa uviesť aj meno účastníka. Platbu treba uskutočniť prevodom, pri ktorom všetky bankové poplatky hradí príkazca (client) - t.j. spôsobom OUR.

Vložné zahŕňa ubytovanie v hoteli Flóra v malebnom prostredí Trenčianskych Teplíc na 3 noci vrátane wellness, konferenčné poplatky, stravné, občerstvenie počas prestávok, slávnostnú večeru a zborník z konferencie.

Účastnícky poplatok Do 10.4.2015 Po 10.4.2015
Vložné (osoba v izbe 1/1) 290 € (7910 CZK) 320 € (8730 CZK)
Vložné (osoba v izbe 1/2) 255 € (6955 CZK) 280 € (7640 CZK)
Študentské vložné (osoba v izbe 1/2) 230 € (6275 CZK) 250 € (6820 CZK)

Poznámka: Kurz CZK použitý podľa www.xe.com z dňa 10.3.2015, sumy sú zaokrúhlené.

Sponzori

Nuabi, s.r.o.

Ľudovít Malinovský

Kontakt

Kontakt na organizačný výbor: kuz2015[AT]lists.dai.fmph.uniba.sk