Kognícia a umelý život XIX

29. 5. – 31. 5. 2019

Hotel Barónka, Bratislava – Rača

Konferencia KUŽ je etablované vedecké interdisciplinárne podujatie s takmer 20-ročnou tradíciou, ktoré vytvára priestor na prezentáciu výsledkov práce odborníkov z Českej a Slovenskej republiky zaujímajúcich sa o rôzne aspekty a metódy skúmania kognície, či už v živých alebo umelých systémoch.

Vítané sú príspevky z relevantných kognitívnych disciplín ako sú kognitívna psychológia, umelá inteligencia, neuroveda, lingvistika, filozofia, kognitívna antropológia a ďalšie. Cieľom konferencie je podnietiť odborné diskusie, umožniť výmenu poznatkov v príjemnej atmosfére ako aj prilákať mladú generáciu do tejto dynamicky sa rozvíjajúcej interdisciplinárnej oblasti poznávania, dôležitej pre 21. storočie.

Príďte sa pozrieť na našu aktívnu komunitu, či už s príspevkom alebo bez neho. Plánovaný program je začiatok v stredu poobede a ukončenie obedom v piatok.

Všetky prijaté príspevky budú publikované v recenzovanom zborníku, ktorý obdržíte v elektronickej forme.