Granty pre študentov

Organizačný výbor konferencie Kognícia a umelý život XVII vyhlasuje súťaž o (max. 4) študentské granty podporou SSKV a Programu Strategie AV21, ČR. Vybratí študenti získajú účasť na konferencii zdarma (grant zahŕňa ubytovanie v hoteli Barónka na dve noci i stravu, doprava na vlastné náklady).

Podmienky účasti:

  • potvrdenie o štúdiu (I. resp. II stupeň VŠ štúdia)
  • zaregistrovaný abstrakt (do poznámky uveďte, že žiadate grant pre študentov)
  • zaslanie príspevku do stanoveného termínu
  • krátky motivačný list a informácie o uchádzačovi (zaslať mailom na adresu organizačného výboru)