Dôležité termíny

Prihlášky príspevkov a ich abstraktov: do 28. 2. 2019

Potvrdenie o zaradení príspevku: 10. 3. 2019

Zaslanie textu príspevku: do 31. 3. 2019

Registrácia účastníkov na konferenciu a úhrada vložného: do 20. 4. 2019

Rozoslanie recenzií autorom: 20. 4. 2019

Zaslanie finálnej verzie príspevku: do 30. 4. 2019

Konanie konferencie: 29. 5. – 31. 5. 2019 (streda až piatok)

Prosíme vás o dodržiavanie stanovených termínov, aby sme sa vyhli časovej tiesni.