Zoznam účastníkov

Magdalena Adamus

Ústav experimentálnej psychológie CSPV, Slovenská akadémia vied

s príspevkom:
Gender and risk taking: in need of replication, structure and common sense

Viera Bačová

Ústav experimentálnej psychológie CSPV, Slovenská akadémia vied

s príspevkom:
Mind the next generations: Boosting pro-ecological worldviews via social responsibility appeals

Eva Ballová Mikušková

Ústav experimentálnej psychológie CSPV, Slovenská akadémia vied

s príspevkom:
Does analytical thinking protect people against unfounded beliefs? Cognitive reflection, depression, proneness to paranormal explanation and astrology

Jana Bašnáková

Ústav experimentálnej psychológie CSPV, Slovenská akadémia vied

s príspevkom:
What are they afraid of? Cognitive predictors of risk assessment related to refugees.

Ivana Budinska

Ústav informatiky , Slovenská akadémia vied

s príspevkom:
SkyBat: model swarmového správania inšpirovaný prírodou

Barbora Cimrová

Centrum pre kognitívnu vedu FMFI, Univerzita Komenského v Bratislave

s príspevkom:
Meranie kapacity vizuálnej priestorovej pracovnej pamäte a schopnosti filtrácie

Zsolt Cséfalvay

Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Vladimíra Čavojová

Ústav experimentálnej psychológie CSPV, Slovenská akadémia vied

s príspevkom:
To be or not to be bullshit? Obscuring the form vs. moving away from truthfulness

Jiří Čeněk

Ústav sociálních studií, Mendelova univerzita v Brně

s príspevkom:
Pre-processing eye-trackingových dat z více zařízení a jejich analýza v programu Ogama

David Černý

Ústav státu a práva, Akademie věd České republiky

s príspevkom:
Etické principy regulace chování umělé inteligence

Andrej Démuth

Katedra filozofie, Trnavská univerzita v Trnave

Katarína Dudeková

Ústav experimentálnej psychológie CSPV, Slovenská akadémia vied

s príspevkom:
Gender and risk taking: in need of replication, structure and common sense

Matej Fandl

https://www.mladypes.sk

Igor Farkaš

Centrum pre kognitívnu vedu FMFI, Univerzita Komenského v Bratislave

s príspevkom:
Koordinácia ruka-oko v simulátore humanoidného robota

Maroš Filip

Filozofická fakulta, Univerzita Karlova Praha

s príspevkom:
Syntaktický priming v českom jazyku

Miroslava Galasová

Ústav experimentálnej psychológie CSPV, Univerzita Komenského v Bratislave

s príspevkom:
Pomáha aktívne otvorené myslenie pri záchrane nevinných mačiatok?

Silvia Galikova

Katedra filozofie, Trnavská univerzita v Trnave

s príspevkom:
On the multimodal metaphor "Dance is Language

Matěj Hoffmann

Katedra kybernetiky FEL, České vysoké učení technické v Praze

s príspevkom:
Learning a peripersonal space representation using Conditional Restricted Boltzmann Machine

Marián Hudák

Katedra počítačov a informatiky FEI, Technická univerzita v Košiciach

s príspevkom:
Webové kolaboratívne virtuálne prostredie pre podporu kognitívneho tréningu

Juraj Hvorecký

Oddelenie analytickej filosofie FÚ, Akademie věd České republiky

s príspevkom:
Komponentná analýza vedomých stavov

Andrej Juhás

non academic

Vojtěch Juřík

Psychologický ústav FF, Masarykova univerzita

s príspevkom:
Eye-tracking ve virtuální realitě: implementace a možnosti měření

Andrej Jursa

Katedra aplikovanej informatiky FMFI, Univerzita Komenského v Bratislave

s príspevkom:
Analysing and modelling functional brain networks

Jozef Kelemen

Ústav Informatiky, Slezská Univerzita v Opavě

Alice Kelemenová

Ústav informatiky, Slezská Univerzita v Opavě

s príspevkom:
Generatívne modely vývoja biologických štruktúr

Jana Kuzmíková

Ústav slovenskej literatúry, Slovenská akadémia vied

s príspevkom:
Emergentnosť literárnej metafory

Vladimír Kvasnička

Katedra informatiky PF, Univerzita sv.Cyrila a Meóda v Trnave

David Lacko

Psychologický ústav FF, Masarykova univerzita

s príspevkom:
Metody počítačového testování kognitivního stylu

Andrej Lúčny

Katedra aplikovanej informatiky FMFI, Univerzita Komenského v Bratislave

s príspevkom:
Integrácia moderných prostriedkov umelej inteligencie do mobilného robota

Kristína Malinovská

Centrum pre kognitívnu vedu FMFI, Univerzita Komenského v Bratislave

Anton Markoš

Prírodevedecká fakulta, Univerzita Karlova Praha

s príspevkom:
Život a umelá inteligencia – hľadanie analógií

Mária Markošová

Katedra aplikovanej informatiky FMFI, Univerzita Komenského v Bratislave

s príspevkom:
Analysing and modelling functional brain networks

Marek Nagy

Katedra aplikovanej informatiky FMFI, Univerzita Komenského v Bratislave

s príspevkom:
Umelá inteligencia pomáha deťom s osvojovaním čítania

Matej Pecháč

Katedra aplikovanej informatiky FMFI, Univerzita Komenského v Bratislave

s príspevkom:
Učenie posilňovaním a interná motivácia

Xenia Daniela Poslon

Centrum pre kognitívnu vedu FMFI, Univerzita Komenského v Bratislave

s príspevkom:
Political discourse perception predicts Roma stereotype endorsement

Martin Rousek

Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova

Ján Rybár

Centrum pre kognitívnu vedu FMFI, Univerzita Komenského v Bratislave

Isabella Sarto-Jackson

Konrad Lorenz Institute for Evolution and Cognition Research, Konrad Lorenz Institute

s príspevkom:
Simple minds—yeast as a model neuron

Branislav Sobota

Katedra počítačov a informatiky FEI, Technická univerzita v Košiciach

s príspevkom:
Virtuálne prostredie pre experimentálne posúdenie kognitívnych funkcií

Ondrej Spišák

Ústav informatiky, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

s príspevkom:
Vision-based Adaptation of the Frequency-dependent Weighting of the Localization Cues

Zdeněk Stachoň

Geografický ústav PF, Masarykova univerzita

s príspevkom:
Virtuální realita v procesu komunikace kartografické informace

Aleš Svoboda

Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova

s príspevkom:
Suprematismus, rayonismus, neoplasticismus a elementarismus v kontextu imitační hry

Čeněk Šašinka

Kabinet informačních studií a knihovnictví, Masarykova univerzita

s príspevkom:
Ztraceno v kontrole

Alžběta Šašinková

Kabinet informačních studií a knihovnictví, Masarykova univerzita

s príspevkom:
Kolaborativní imerzivní virtuální prostředí jako nástroj pro výzkum interkulturních rozdílů

Zuzana Šmideková

Ústav pedagogických věd; HUME lab - Filozofická fakulta, Masarykova univerzita

Marián Špajdel

Katedra psychológie, Trnavská univerzita v Trnave

Martin Takáč

Centrum pre kognitívnu vedu FMFI, Univerzita Komenského v Bratislave

s príspevkom:
A connectionist model of acquisition of noun phrases with syntactic bootstrapping

Matúš Tomko

Centrum pre kognitívnu vedu FMFI, Univerzita Komenského v Bratislave

s príspevkom:
Computational model of CA1 pyramidal cell with meta-STDP stabilizes under ongoing spontaneous activity as in vivo

Matúš Tuna

Centrum pre kognitívnu vedu FMFI, Univerzita Komenského v Bratislave

s príspevkom:
Few-shot semantic segmentation using REPTILE meta-learning approach

Pavel Ugwitz

Geografický ústav PF, Masarykova Univerzita

s príspevkom:
Prototyp nástroje TrailScript pro evaluaci chování ve virtuálním prostředí

Daniel Valenta

Ústav informatiky, Slezská univerzita v Opavě

s príspevkom:
Význam, uplatnění a návrhy na vylepšení smečkových algoritmů

Lenka Valuš

Ústav experimentálnej psychológie CSPV, Slovenská akadémia vied

s príspevkom:
Mind the next generations: Boosting pro-ecological worldviews via social responsibility appeals

Michal Vavrečka

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, České vysoké učení technické v Praze

Jiří Wiedermann

Ústav informatiky, Akademie věd České republiky

s príspevkom:
Inteligentní infrastruktury: požehnání, nebo prokletí?