Pokyny pre autorov

  • Príspevky posielajte na emailovú adresu organizačného výboru, a to vo vybranom zdrojovom formáte (LaTex, Word 97-2003) a tiež vo formáte PDF (pre kontrolu).
  • Vzory na stiahnutie: PDF, LaTex, Word 2003
  • Príspevky prijímame v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku, a to buď ako dlhý príspevok v rozsahu 6 strán, alebo krátky prispevok v rozsahu 2 strán vo formáte KUZ.
  • Dopočujeme písať príspevky v LaTexu, ktorý sa ľahšie kompiluje do zborníka, a okrem toho je esteticky vhodnejší, ak text obsahuje vzorce. Existujú rôzne voľne dostupné, intuitívne dobré nástroje (editory) na online prípravu dokumentov (napr. Overleaf), alebo sa dá LaTex inštalovať a používať lokálne.
  • V prípade nejasností pri použití vzorov kontaktujte Mgr. Petra Gergeľa (peter.gergel[AT]fmph.uniba.sk).
  • Všetky príspevky prejdú recenzným konaním.

Do zborníka KUZ 2019 budú zaradené len príspevky s uhradeným účastníckym poplatkom v stanovenom termíne (aspoň jeden z autorov). Jeden registrovaný autor môže mať aj viac príspevkov v zborníku.