Účastnícky poplatok

Platbu treba uskutočniť prevodom na účet, pred konaním konferencie:
IBAN: SK53 8330 0000 0020 0075 0724 (v EUR)
Názov účtu: SSKV
Majiteľ účtu: Slovenská spoločnosť pre kognitívnu vedu
IČO: 42416591
Adresa banky: Fio banka, a.s., pobočka zahr. banky, Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava
SWIFT/BIC kód: FIOZSKBAXXX
Variabilný symbol: pridelený pri registrácii účastníkov (bude spustená 11.4.)

Platbu je nutné realizovať v EUR.

Pri platbe je potrebné udať variabilný kód vygenerovaný pre registrácii účastníka do správe pre prijímateľa (pre zvýšenie transparentnosti platby Vás prosíme uviesť aj meno účastníka). Platbu treba uskutočniť prevodom, pri ktorom všetky bankové poplatky hradí príkazca (client), t.j. spôsobom OUR (prijímajúca banka Fio neúčtuje poplatok).

Vložné zahŕňa ubytovanie v hoteli Barónka v Bratislave-Rači, na 2 noci vrátane vstupu do wellness centra, konferenčné poplatky, stravné (raňajky formou bufetu, trojchodové menu obed a večera), občerstvenie počas prestávok, slávnostnú večeru a zborník z konferencie. Študentské vložné sa týka študentov bakalárskeho a magisterského štúdia. V registrácii typu B (bez ubytovania) sú zahrnuté konferenčné poplatky a zborník z konferencie, obedy, večere/raut a občerstvenie počas prestávok (nezahŕňa raňajky ani wellness).

Účastnícky poplatok Do 20.4.2019 Po 20.4.2019
Plný 1 (osoba v izbe 1/1) 230 € 260 €
Plný 2 (osoba v izbe 1/2) 180 € 210 €
Plný B (bez ubytovania) 110 € 130 €
Študent 2 (osoba v izbe 1/2) 100 € 130 €
Študent B (bez ubytovania) 50 € 70 €