Kognícia a umelý život 2017

31. 5. – 2. 6. 2017

Hotel Flóra, Trenčianske Teplice

Konferencia KUŽ je vedecké interdisciplinárne podujatie s tradíciou od začiatku 21. storočia, ktoré vytvára priestor na prezentáciu výsledkov práce odborníkov z Českej a Slovenskej republiky zaujímajúcich sa o rôzne aspekty a metódy skúmania kognície, či už v živých alebo umelých systémoch.

Vítané sú príspevky z relevantných kognitívnych disciplín ako sú kognitívna psychológia, umelá inteligencia, filozofia, neuroveda, lingvistika, kognitívna antropológia a ďalších. Cieľom konferencie je podnietiť odborné diskusie, hľadať styčné body a oblasti spolupráce v tejto dynamicky sa rozvíjajúcej interdisciplinárnej oblasti poznávania.

Príďte sa pozrieť na toto aktívne fórum, či už s príspevkom alebo bez neho. Prijaté príspevky budú publikované v recenzovanom zborníku.