Pokyny pre autorov

Príspevky posielajte na emailovú adresu organizačného výboru kuz2017[AT]lists.dai.fmph.uniba.sk a to vo vybranom zdrojovom formáte (LaTex, Word 97-2003) a tiež vo formáte PDF (pre kontrolu). Príspevky prijímame v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku v rozsahu 6 alebo 8 strán v tradičnom formáte KUZ. Doporučujeme použiť LaTex, hlavne v prípade, že text obsahuje veľa vzorcov. Existujú rôzne voľne dostupné nástroje (editory) na online prípravu dokumentov (napr. ShareLaTex, Overleaf), alebo sa dá LaTex inštalovať a používať lokálne. V prípade nejasností pri použití vzorov kontaktujte Mgr. Petra Gergeľa (peter.gergel[AT]fmph.uniba.sk).

Vzory na stiahnutie:

Do zborníka KUZ 2017 budú zaradené len príspevky s uhradeným účastníckym poplatkom v stanovenom termíne (aspoň jeden z autorov).