Účastnícky poplatok

Platbu treba uskutočniť prevodom na účet:
Číslo účtu: 2000750724/8330 (platba v EUR)
Názov účtu: SSKV
Majiteľ účtu: Slovenská spoločnosť pre kognitívnu vedu
IČO: 42416591
Adresa banky: Fio banka, a.s., pobočka zahr. banky, Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava
IBAN kód: SK53 8330 0000 0020 0075 0724
SWIFT/BIC kód: FIOZSKBAXXX
Variabilný symbol: pridelený pri registrácii účastníkov (spustená 31.3.)

Pri platbe je potrebné udať variabilný kód vygenerovaný pre registrácii účastníka do správe pre prijímateľa (pre zvýšenie transparentnosti platby Vás prosíme uviesť aj meno účastníka). Platbu treba uskutočniť prevodom, pri ktorom všetky bankové poplatky hradí príkazca (client), t.j. spôsobom OUR (prijímajúca banka Fio neúčtuje poplatok).

Vložné zahŕňa ubytovanie v hoteli Flóra v malebnom prostredí Trenčianskych Teplíc na 2 noci vrátane wellness, konferenčné poplatky, stravné, občerstvenie počas prestávok, slávnostnú večeru a zborník z konferencie.

Účastnícky poplatok Do 12.4.2017 Po 12.4.2017
Vložné (osoba v izbe 1/1) 220 € 250 €
Vložné (osoba v izbe 1/2) 180 € 210 €
Študentské vložné (osoba v izbe 1/2) 50 € 70 €