Zoznam účastníkov

Gabriela Andrejková

Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Štefan Beňuš

Katedra anglistiky a amerikanistiky, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

s príspevkom:
Rečové prispôsobovanie sa medzi človekom a automatickým systémom

Ľubica Beňušková

Centrum pre kognitívnu vedu FMFI, Univerzita Komenského v Bratislave

s príspevkom:
Effect of aging on functional brain networks: a graph-theoretical analysis

Michal Bída

Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova

Ivana Budinská

Ústav informatiky, Slovenská akadémia vied

s príspevkom:
Etické a legislatívne problémy využívania dronov

Barbora Cimrová

Centrum pre kognitívnu vedu FMFI, Univerzita Komenského v Bratislave;
Laboratórium kognitívnej neurovedy, ÚNPF, SAV

s príspevkom:
Líšia sa introverti a extroverti v schopnosti filtrovať irelevantné senzorické vstupy? (analýza vrátkovania sluchových evokovaných oscilácií EEG)

Vladimíra Čavojová

Ústav experimentálnej psychológie, Slovenská akadémia vied

s príspevkom:
Racionálni učitelia a intuitívni manažéri: Interakcia veku a kognitívnej reflexie pri rozhodovaní

Filip Děchtěrenko

Psychologický ústav, Akademie věd České republiky Praha

s príspevkom:
Paměť na překrývající se fotografie

Andrej Démuth

Filozofická fakulta, Trnavská univerzita

s príspevkom:
Využitie Gärdenforsovej geometrie významu pre uchopenie sémantiky pojmu krása

Katarína Dudeková

Ústav experimentálnej psychológie, Slovenská akadémia vied

s príspevkom:
Redukcia kognitívnych odchýlok u finančných profesionálov prostredníctvom kontrafaktov

Igor Farkaš

Centrum pre kognitívnu vedu FMFI, Univerzita Komenského v Bratislave

s príspevkom:
Rozhranie mozog-počítač s roboticky asistovaným tréningom na neurorehabilitáciu

Miroslava Galasová

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave

Silvia Gáliková

Katedra filozofie, Trnavská univerzita

s príspevkom:
Ja na rozhraní vedy

Peter Gergeľ

Centrum pre kognitívnu vedu FMFI, Univerzita Komenského v Bratislave

s príspevkom:
Improving the performance of impulse neuro-glial network

Ivan M. Havel

Centrum pro teoretická studia, Univerzita Karlova

s príspevkom:
Zápisky introspektora

Bernadeta Hrebeňárová

Lekárska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

s príspevkom:
Auditory spatial discrimination with visual vs. auditory attentional cueing

Martin Jáni

CEITEC - Středoevropský technologický institut, Masarykova univerzita

s príspevkom:
Vývoj teórie mysle u detí a adolescentov

Peter Jedlička

Centrum pre neurovedu, Univerzita J. W. Goetheho, Frankfurt nad Mohanom

s príspevkom:
Computational models of homeostatic synaptic and dendritic plasticity in the hippocampus

Marek Jurkovič

Ústav experimentálnej psychológie, Slovenská akadémia vied

Dezider Kamhal

Centrum pre kognitívnu vedu FMFI, Univerzita Komenského v Bratislave

s príspevkom:
Teória rečových aktov a jej implikácie

Jozef Kelemen

Ústav informatiky, Slezská univerzita v Opavě

Alica Kelemenová

Ústav informatiky, Slezská univerzita v Opavě

Matúš Konečný

Ústav experimentálnej psychológie, Slovenská akadémia vied

Lenka Kostovičová

Ústav experimentálnej psychológie, Slovenská akadémia vied

s príspevkom:
Vplyv iracionálneho presvedčenia na úspešnosť v riešení úloh u finančných profesionálov

Peter Kovács

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave

s príspevkom:
Robotic reaching and grasping using a TRPO-based reinforcement learning

Anton Kováč

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave

s príspevkom:
Graphical Granger Causality for Detection Temporal Anomalies in EEG Data

Jiří Kutý

Fakultní nemocnice Brno, Masarykova univerzita

Jana Kuzmíková

Ústav slovenskej literatúry, Slovenská akadémia vied

s príspevkom:
Metafora a literárna recepcia

Peter Lokša

Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

s príspevkom:
A Model of the Reference Frame of the Ventriloquism Aftereffect using a priori bias

Andrej Lúčny

Katedra aplikovanej informatiky FMFI, Univerzita Komenského v Bratislave

s príspevkom:
Robot pred zrkadlom

Jiří Lukavský

Psychologický ústav, Akademie věd České republiky Praha

s príspevkom:
Extrapolace vizuálních vzpomínek v centrální části fotografie

Kristína Malinovská

Centrum pre kognitívnu vedu FMFI, Univerzita Komenského v Bratislave

Ľudovít Malinovský

Monika Mitášová

Katedra teórie a dejín umenia, Trnavská univerzita

s príspevkom:
Vnímání pohybu: Reflektovaný a nereflektovaný pohled v souvislosti s architekturou

Igor Riečanský

Laboratórium kognitívnej neurovedy, ÚNPF, SAV;
SCAN Unit, Faculty of Psychology, University of Vienna

s príspevkom:
Zdieľané mozgové aktivácie a sociálna kognícia

Ján Rybár

Centrum pre kognitívnu vedu FMFI, Univerzita Komenského v Bratislave

Asmaa Salem

Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

s príspevkom:
Replicator and ART2 Neural Networks in Text Outliers Identifications

Filip Smolík

Psychologický ústav, Akademie věd České republiky Praha

Zdenek Straka

Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické v Praze

Aleš Svoboda

Fakulta humanitních věd, Univerzita Karlova

s príspevkom:
Modelování života a organismus uměleckého díla

Jozef Šiška

Katedra aplikovanej informatiky FMFI, Univerzita Komenského v Bratislave

Zuzana Šmideková

Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta, Masarykova univerzita

Beáta Špiláková

CEITEC - Středoevropský technologický institut, Masarykova univerzita

s príspevkom:
Exploring the Neural Correlates of Different Interaction Types: a Hyperscanning Investigation Using the Pattern Game

Jakub Šrol

Ústav experimentálnej psychológie, Slovenská akadémia vied

s príspevkom:
Bariéry (nielen) psychologickej vedy: Kognitívne odchýlky vo vedeckom myslení

Kateřina Šteklová

Pražská vysoká škola psychosociálních studií

Karla Štěpánová

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, České vysoké učení technické v Praze

s príspevkom:
Where is my forearm? Clustering of body parts from simultaneous tactile and linguistic input using sequential mapping

Martin Takáč

Centrum pre kognitívnu vedu FMFI, Univerzita Komenského v Bratislave

s príspevkom:
Quo vadis, Kognícia a umelý život? Trendy a vizualizácie.

Jan Toman

Katedra filosofie a přírodních věd Přírodovědecké fakulty, Univerzita Karlova

s príspevkom:
Role třídění z hlediska stability v evoluci

Beáta Tomoriová

Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

s príspevkom:
Effect of stimulus distribution on the buildup of contextual plasticity in sound localization

Pavel Ugwitz

Psychologický ústav / HUME Lab, Masarykova univerzita

s príspevkom:
Visual cognitive styles in virtual environments: Constructing and evaluating adequate task

Jiří Wiedermann

Ústav informatiky, Akademie věd České republiky Praha

s príspevkom:
Nový pohled na výpočty a umělá inteligence