Program konferencie, Posterová sekcia, Pozvaní rečníci

Program konferencie

Streda 31. 5. 2015
12:00 Registrácia
13:45 Otvorenie konferencie
14:00 BLOK 1 - Moderátor: Martin Takáč
14:00 Ľubica Beňušková, Paul McCarthy, Elizabeth A. Franz: Effect of aging on functional brain networks: a graph-theoretical analysis Benuskova.pdf
14:40 Beáta Špiláková, Daniel J. Shaw: Exploring the Neural Correlates of Different Interaction Types: a Hyperscanning Investigation Using the Pattern Game Spilakova.pdf
15:00 Barbora Cimrová, Cornelia Siegl, Igor Riečanský: Líšia sa introverti a extroverti v schopnosti filtrovať irelevantné senzorické vstupy? (analýza vrátkovania sluchových evokovaných oscilácií EEG)
15:20 Roman Rosipal, Natália Porubcová, Peter Barančok, Barbora Cimrová, Michal Teplan, Igor Farkaš: Rozhranie mozog-počítač s roboticky asistovaným tréningom na neurorehabilitáciu
15:40 Prestávka s občerstvením
16:00 BLOK 2 - Moderátor: Andrej Lúčny
16:00 Matej Hoffmann: Humanoidní roboti s umělou kůží: vtělené modely reprezentací těla v mozku a zároveň další krok k bezpečným strojům v domácnosti
16:20 Andrej Lúčny: Robot pred zrkadlom Lucny.pdf
16:40 Karla Štěpánová, Matěj Hoffmann, Zdeněk Straka, Frederico B. Klein, Angelo Cangelosi, Michal Vavrečka: Where is my forearm? Clustering of body parts from simultaneous tactile and linguistic input using sequential mapping Stepanova.pdf
17:00 Štefan Beňuš: Rečové prispôsobovanie sa medzi človekom a automatickým systémom Benus.pdf
17:20 Ivana Budinská: Etické a legislatívne problémy využívania dronov Budinska.pdf
18:30 Večera
Štvrtok 1. 6. 2015
7:30 Raňajky
9:00 BLOK 3 - Moderátor: Ľubica Beňušková
09:00 Ivan M. Havel: Zápisky introspektora
09:40 Silvia Gáliková: Ja na rozhraní vedy Galikova.pdf
10:00 Jiří Wiedermann: Nový pohled na výpočty a umělá inteligence Wiedermann.pdf
10:20 Prestávka s občerstvením
10:40 BLOK 4 - Moderátor: Jozef Kelemen
10:40 Andrej Démuth: Využitie Gärdenforsovej geometrie významu pre uchopenie sémantiky pojmu krása Demuth.pdf
11:00 Aleš Svoboda: Modelování života a organismus uměleckého díla Svoboda.pdf
11:20 Ivan M. Havel, Monika Mitášová: Vnímání pohybu: Reflektovaný a nereflektovaný pohled v souvislosti s architekturou Mitasova.pdf
11:40 Jana Kuzmíková: Metafora a literárna recepcia Kuzmikova.pdf
12:00 Obed, poludňajšia prestávka
14:00 BLOK 5 - Moderátor: Ján Rybár
14:00 Vladimíra Čavojová, Marek Jurkovič: Racionálni učitelia a intuitívni manažéri: Interakcia veku a kognitívnej reflexie pri rozhodovaní Cavojova.pdf
14:20 Katarína Dudeková, Lenka Kostovičová, Matúš Konečný: Redukcia kognitívnych odchýlok u finančných profesionálov prostredníctvom kontrafaktov Dudekova.pdf
14:40 Lenka Kostovičová, Katarína Dudeková, Matúš Konečný: Vplyv iracionálneho presvedčenia na úspešnosť v riešení úloh u finančných profesionálov Kostovicova.pdf
15:00 Martin Jáni: Vývoj teórie mysle u detí a adolescentov Jani.pdf
15:20 Peter Jedlička: Computational models of homeostatic synaptic and dendritic plasticity in the hippocampus Jedlicka.pdf
15:40 Prestávka s občerstvením
16:00 POSTEROVÁ SEKCIA - Moderátor: Barbora Cimrová
16:00 Predstavenie posterov
16:20 Posterová sekcia
18:30 Raut
Piatok 2. 6. 2015
7:30 Raňajky
9:00 BLOK 6 - Moderátor: Igor Farkaš
09:00 Igor Riečanský: Zdieľané mozgové aktivácie a sociálna kognícia
09:40 Dezider Kamhal: Teória rečových aktov a jej implikácie Kamhal.pdf
10:00 Tomáš Formánek, Filip Smolík: Predstavitel'nosť, frekvencia a produkcia tvarov českých substantív
10:20 Prestávka s občerstvením
10:40 BLOK 7 - Moderátor: Vladimíra Čavojová
10:40 Jan Toman, Jaroslav Flegr: Role třídění z hlediska stability v evoluci Toman.pdf
11:00 Filip Děchtěrenko: Paměť na překrývající se fotografie
11:20 Jiří Lukavský: Extrapolace vizuálních vzpomínek v centrální části fotografie
11:40 Vojtěch Juřík, Pavel Ugwitz, Čeněk Šašinka: Primitiva virtuální interakce: základní stavební kameny pro vývoj a výzkum interaktivních virtuálních prostředí Jurik.pdf
12:00 Ukončenie konferencie
12:15 Obed

Posterová sekcia

Cena za najlepší poster

Cenu za najlepší poster konferencie Kognícia a umelý život získal Jakub Šrol za príspevok "Bariéry (nielen) psychologickej vedy: Kognitívne odchýlky vo vedeckom myslení"

Pozvaní rečníci

prof. Ľubica Beňušková, Centrum pre kognitívnu vedu, FMFI, Univerzita Komenského v Bratislave

Prof. Beňušková vyštudovala biofyziku na FMFI UK v Bratislave. V tomto odbore ziskala aj titul PhD. Absolvovala aj magisterské štúdium výpočtovej neurovedy na Vanderbilt Univerzite v Nashville, TN, USA. V rámci tohto štúdia spolupracovala aj s nositeľom Nobelovej ceny prof. Leonom Cooperom. V rokoch 2003--2016 pôsobila na Novom Zélande, najskôr na Auckland University of Technology a potom na University of Otago, kde získala titul Associate Professor. Momentálne pracuje v Centre pre kognitívnu vedu FMFI UK v Bratislave. Výskumne sa venuje výpočtovej neurovede (najmä modelovaniu synaptickej plasticity) a analýze fMRI dát pomocou teórie grafov. Viac na domovskej stránke Ľubice Beňuškovej.

doc. Ivan M. Havel, Centrum teoretických studií, UK Praha a Akademie věd ČR

Doc. Ivan M. Havel získal v roku 1971 doktorát v odbore teoretické počítačové vedy na Kalifornskej univerzite v Berkeley, CA, USA. V súčasnosti pôsobí v Centre pre teoretické štúdiá, spoločnom pracovisku Karlovej univerzity a Akadémie vied ČR, kde bol v rokoch 1990 až 2008 riaditeľom. Venoval se postupne rôznym témam z kybernetiky, matematickej informatiky a umelej inteligencie. V súčasnosti sa zaujíma o filozofické aspekty kognitívnej vedy a teórie mysle. Viac na domovskej stránke Ivana M. Havla.

 

MUDr. Igor Riečanský, Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV v Bratislave

MUDr. Igor Riečanský, PhD. ukončil doktorandské štúdium v neurovedách na International Graduate School of Neuroscience Ruhr-Universität Bochum v Nemecku a absolvoval klinickú špecializáciu v psychiatrii. Je vedúcim Laboratória kognitívnej neurovedy Ústavu normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave, pôsobí tiež na Fakulte psychológie Univerzity vo Viedni. Zaoberá sa štúdiom mozgových mechanizmov psychických procesov a duševných porúch a špecializuje sa predovšetkým na využitie elektrofyziologických metód. Viac na domovskej stránke Igor Riečanského.

Program konferencie, Posterová sekcia, Pozvaní rečníci