Granty pre študentov

Organizačný výbor konferencie Kognícia a umelý život XVII vyhlasuje súťaž o študentské granty podporou SSKV a Nuabi, s.r.o. Vybratí študenti získajú účasť na konferencii zdarma (grant zahŕňa nocľah i stravu, doprava na vlastné náklady).

Recipienti grantov:

  • Jan Toman (Katedra filosofie a přírodních věd, UK Praha): Role třídění z hlediska stability v evoluci (talk) - SSKV
  • Bernadeta Hrebeňárová (LF UPJŠ v Košiciach): Auditory spatial discrimination with visual vs. auditory attentional cueing (poster) - SSKV
  • Anton Kováč (FMFI UK v Bratislave): Graphical Granger causality for detection of temporal anomalies in EEG data (poster) - SSKV
  • Martin Jáni (CEITEC, Masarykova univerzita, Brno): The development of Theory of mind from middle childhood into adolescence (prednáška) - Nuabi, s.r.o.