Dôležité termíny

Prihlášky príspevkov a ich abstraktov: do 28. 2. 2017

Potvrdenie o zaradení príspevku: 10. 3. 2017

Zaslanie textu príspevku: do 31. 3. 2017 7. 4. 2017

Registrácia účastníkov na konferenciu a úhrada vložného: do 12. 4. 2017

Rozoslanie recenzií autorom: 30. 4. 2017

Zaslanie finálnej verzie príspevku: do 30. 4. 2017 5. 5. 2017

Konanie konferencie: 31. 5. – 2. 6. 2017 (streda až piatok)