Publications of Kristína Malinovská

 • Lúčny A., Malinovská K., Farkaš I.: Robot at the Mirror: Learning to Imitate via Associating Self-supervised Models. In Artificial Neural Networks and Machine Learning – ICANN, Springer Nature Switzerland AG. 471-482. 2023.pdfbib
 • Farkaš, I., Ballová Mikušková, E., Takáč, M., Malinovská, K., Fandl, M.: Kognícia a umelý život 2023. Univerzita Komenského v Bratislave. 2023.pdfbib
 • Malinovský, Ľ., Malinovská, K.: Neurónová sieť s násobiacou vrstvou. In Šejnová, G., Vavrečka, M., Hvorecký, J. (eds.), Kognice a umělý život XX, České vysoké učení technické v Praze. 79-83. 2022.bib
 • Malinovská K., Farkaš I., Harvanová J., Hoffmann M.: A connectionist model of associating proprioceptive and tactile modalities in a humanoid robot. In IEEE International Conference on Development and Learning (ICDL). 2022.pdfbib
 • Malinovská K., Farkaš I.: Generative properties of Universal Bidirectional Activation-based Learning. In Artificial Neural Networks and Machine Learning - ICANN 2021, Springer Nature Switzerland AG. 80-83. 2021.pdfbib
 • Pospı́chal J., Farkaš I., Pecháč M., Malinovská K.: Modeling self-organized emergence of perspective in/variant mirror neurons in a robotic system. In Proceedings of the 2019 Joint IEEE 9th International Conference on Development and Learning and Epigenetic Robotics (ICDL-EpiRob). 2019.pdfbib
 • Malinovská, K., Malinovský, Ľ., Krsek, P., Kraus, S., Farkaš, I.: UBAL: a Universal Bidirectional Activation-based Learning Rule for Neural Networks. In CIIS 2019: Proceedings of the 2019 International Conference on Computational Intelligence and Intelligent Systems, Association for Computing Machinery, New York, NY, USA. 2019.pdfbib
 • Šikudová E., Malinovská K., Škoviera R., Škovierová J., Uller M., Hlaváć V.: Estimating pedestrian intentions from trajectory data. In 2019 IEEE 15th International Conference on Intelligent Computer Communication and Processing (ICCP), IEEE. 19-25. 2019.pdfbib
 • Kraus S., Krsek P., Malinovská K., Tuna M.: Detecting Wearable Objects via Transfer Learning. In 2019 IEEE 15th International Conference on Intelligent Computer Communication and Processing (ICCP), IEEE. 373-380. 2019.pdfbib
 • Malinovská, K., Malinovský, Ľ, Farkaš, I.: UBAL: Univerzálny biologicky-motivovaný algoritmus s lokálnym pravidlom. In Šašinka et al. (eds.), Kognice a umělý život XVIII, Flow, z.s., Brno. 50-52. 2018.pdfbib
 • Tuna, M, Malinovská, K., Farkaš, I.: Kategorické Siamské siete. In Šašinka et al. (eds.), Kognice a umělý život XVIII, Flow, z.s., Brno. 80-81. 2018.bib
 • Kundlová, V, Malinovský, Ľ, Rebrová, K, Sedláček, M.: Emergencia komunikácie v laboratóriu: triadická interakcia. In Farkaš, I et al. (eds.), Kognícia a umelý život 2015, Vydavateľstvo Univerzity Komenského. 91-97. 2015.bib
 • Rebrová, K.: Grounding the meaning in sensorimotor cognition: a connectionist approach (dissertation thesis). Comenius University in Bratislava. 2014.pdfbib
 • Rebrová K., Farkaš I.: Robotický model systému zrkadliacich neurónov: experimentálna analýza. In Kelemen J., Rybár J., Farkaš I., Takáč M. (eds.), Kognitivní věda a umělý život, Slezská univerzita v Opavě. 223-230. 2013.pdfbib
 • Farkaš I., Rebrová K.: Bidirectional activation-based neural network learning algorithm. In Proceedings of the International Conference on Artificial Neural Networks (ICANN), Springer. 154-161. 2013.pdfbib
 • Rebrová K., Pecháč M., Farkaš I.: Towards a robotic model of the mirror neuron system. In International Conference on Development and Learning and on Epigenetic Robotics, IEEE. 2013.pdfbib
 • Tóth, F. Rebrová, K., Zaťko, G. Krasňanský, P.,Rohaľ-Ilkiv, B.: Mobile Robot Control Using XCS. In Process Control (PC), 2013 International Conference on, IEEE. 504 - 509. 2013.bib
 • Farkaš I., Malík T., Rebrová K.: Grounding the meanings in sensorimotor behavior using reinforcement learning. Frontiers in Neurorobotics 6(1). 2012. doi: 10.3389/fnbot.2012.00001.pdfbib
 • Rebrová K.: Stelesnené porozumenie a ideomotorická teória. In Rybár, J. (eds.), Kognitívne paradigmy, Vydavateľstvo Európa. 127-150. 2012.pdfbib
 • Rebrová K., Farkaš I.: Robotický model systému zrkadliacich neurónov. In Kelemen J., Nahodil P. (eds.), Kognice a umělý život XII, Slezská univerzita. 231-238. 2012.pdfbib
 • Rebrová K., Farkaš I.: Neurálne modely v kognitívnej robotike: porozumenie a pomenovávanie akcií. In Kelemen J., Kvasnička V. (eds.), Kognice a umělý život XI, Slezská univerzita, Opava. 231-238. 2011.pdfbib
 • Farkaš I., Malý M., Rebrová K.: Porozumenie motorickým akciám – hypotéza kontinua. In Kelemen J., Kvasnička V. (eds.), Kognice a umělý život XI, Slezská univerzita. 61-68. 2011.pdfbib
 • Farkaš I., Malý M., Rebrová K.: Mirror neurons – theoretical and computational issues. Technical report TR-2011-028. Comenius University in Bratislava. 2011.pdfbib
 • Šilar J., Kokoška M., Rebrová K., Farkaš I.: Motor resonance based desynchronization of the EEG mu rhythm. Activitas Nervosa Superior Rediviva 53 2011. Abstract.bib
 • Rebrová, K., Takáč, M.: Vnímanie a pomenovávanie farieb a farebných kategórií. In Kvasnička, V. et al. (eds.), Umelá inteligencia a kognitívna veda II [Artificial Intelligence and Cognitive Science II], Vydavateľstvo STU, Bratislava. 411 – 436. 2010.pdfbib
 • Frank J., Čertický M., Rebrová, K.: Skúmanie funkcie obsahu pri pragmatickej inferencii s využitím sociálnych sietí. In Kelemen J., Kvasnička V. (eds.), Kognice a umělý život X, Slezská univerzita, Opava. 101-103. 2010.bib
 • Rebrová K.: Modelovanie kategorizácie farieb. In Kelemen J., Kvasnička V. (eds.), Kognice a umělý život X, Slezská univerzita, Opava. 2010.pdfbib
 • to the top